Grupa Sterująca ds. Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich

Grupa Sterująca stanowi jeden z głównych organów zarządzających sieci ENRD i EIP-AGRI wraz ze Zgromadzeniem. Monitoruje ona pracę dwóch Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich dwa lub trzy razy do roku. W szczególności zapewnia ona dobrą koordynację opracowań tematycznych.

Grupa Sterująca ma maksymalnie 48 członków reprezentujących kluczowe grupy interesariuszy.

/file/20995_plrural-networks-steering-group_pl.png

 

Spotkania i dokumenty

 

 

Dokumenty źródłowe

  • „Ramy strategiczne i organy zarządzające Sieci Obszarów Wiejskich UE [PDF ]

 

Członkowie​