Zgromadzenie Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich

Zgromadzenie stanowi jeden z głównych organów zarządzających sieci ENRD i EIP-AGRI wraz z Grupą Sterującą. Obraduje ono raz do roku w celu wskazania kierunku strategicznego, wytycznych i porad dotyczących pracy dwóch Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich poprzez nakreślenie pojawiających się problemów i ważnych zagadnień dotyczących praktycznego rozwoju obszarów wiejskich.

Zgromadzenie liczy maksymalnie 200 członków reprezentujących różne grupy interesariuszy.

/file/20988_plrural-network-assembly_pl.png

 

Zgromadzenie ma obecnie dwie stałe podgrupy pracujące nad następującymi zagadnieniami:

Zgromadzenie może powołać inne tymczasowe podgrupy w celu wykonania określonych prac/zadań.


Spotkania i dokumenty

 

Dokumenty źródłowe

  • „Ramy strategiczne i organy zarządzające Sieci Obszarów Wiejskich UE [PDF ]
  • Zasady procedowania obowiązujące Zgromadzenie Sieci Obszarów Wiejskich (wersja zmieniona z dnia 4 września 2015 r.) [PDFENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

 

Członkowie