W skrócie

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) jest ośrodkiem wymiany informacji w dziedzinie praktycznego funkcjonowania oraz sposobów usprawniania polityki, programów, projektów i innych inicjatyw związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Interesariusze

ENRD nie jest organizacją opartą na zasadzie członkostwa. Jej praca ma na celu angażowanie i przyciąganie wszystkich osób zainteresowanych wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Głównymi interesariuszami ENRD są: 

 • Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW); 
 • Instytucje zarządzające PROW oraz Agencje płatnicze; 
 • Lokalne Grupy Działania (LGD); 
 • organizacje europejskie; 
 • rolnicze służby doradcze; 
 • badacze rolnictwa i obszarów wiejskich; 
 • inne organizacje i osoby zainteresowane rozwojem wsi.

Cele

W bieżącym okresie programowania 20142020 ENRD ma cztery kluczowe cele: 

 1. Zwiększenie zaangażowania podmiotów w rozwój obszarów wiejskich. 
 2. Poprawa jakości Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 
 3. Lepsze promowanie korzyści wynikających z polityki rozwoju obszarów wiejskich. 
 4. Wspieranie oceniania PROW.

Działania

ENRD wspiera skuteczne wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) państw członkowskich UE poprzez tworzenie i udostępnianie wiedzy oraz ułatwianie wymiany informacji i współpracy między obszarami wiejskimi na terenie całej Europy. Działania te są wspomagane przez dwie jednostki wsparcia: Punkt Kontaktowy ENRD oraz Europejskie Centrum Informacyjne na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Historia i zarządzanie

ENRD została ustanowiona w 2008 r. przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DG AGRI). 

Zarządzaniem ENRD zajmują się struktury formalne, Zgromadzenie Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich oraz Grupa Sterująca, zrzeszając rozmaite kolektywy podmiotów zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, które zapewniają kierownictwo strategiczne, wytyczne oraz koordynację.

Dowiedz się więcej! Przeczytaj i udostępnij broszurę ENRD na temat działalności sieci obszarów wiejskich w Europie. Broszura jest dostępna do pobrania w 23 europejskich językach.

Broszurę ENRD

/file/enrd-bookletjpg_plenrd-booklet.jpg

Catalogue number: KF-04-16-116-EN-N

Pages: 15

File size: 8 440 KB

Publication year: 2016

Web version [PDFбългарскибългарскибългарскибългарски]

Digital printing [PDF

Offset printing [PDF