Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Innowacja i ICT

Innowacyjność

Innowacyjność to ważny czynnik stymulujący rozwój obszarów wiejskich w Europie. Mówiąc o innowacyjności na obszarach wiejskich mamy na myśli nie tylko nowe wynalazki i nowoczesne technologie. Innowacyjność może przyjmować wiele różnych form, w tym m.in.:

  • Nowe metody pracy: może to dotyczyć stosowania rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, które wykorzystują nowe idee; wykorzystania nowych technik; koncentracji na rynkach alternatywnych, nawiązywania współpracy pomiędzy różnymi sektorami i różnymi podmiotami poprzez nowe metody sieciowe, wspierania grup priorytetowych, lub znajdowania nowych rozwiązania dla społecznych, ekonomicznych i środowiskowych wyzwań.
  • Tworzenie nowych produktów i usług: są one często wynikiem testowania innowacyjnych metod pracy i mogą zostać stworzone na drodze stosowania nowych lub oryginalnych technik, modeli współpracy, technologii, procesów, badań i myślenia.w
  • Dostosowywanie sprawdzonych rozwiązań do nowych warunków: uważa się, że to jest to również skuteczny sposób na innowacyjny rozwój obszarów wiejskich w skali lokalnej. Tego typu działania innowacyjne są często ułatwiane przez przepływ wiedzy pomiędzy regionami i Państwami Członkowskimi.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE bierze pod uwagę znaczenie wszystkich powyżej wskazanych form innowacji i w związku z tym w ramach PROW dostępne są również działania wspierające innowacyjność biznesu, organizacji i indywidualnych podmiotów w Państwach Członkowskich. Działania PROW na rzecz innowacyjności mogą być finansowane ze wszystkich osi PROW.

W następnej perspektywie finansowej polityki rozwoju obszarów wiejskich (2014-2020) jeszcze większy nacisk położony zostanie na innowacyjność, a także rozważone zostanie wprowadzenie „Europejskiego Partnerstwa w zakresie Innowacyjności (EPI) dla Produktywności i Zrównoważenia w Rolnictwie”. Celem EPI jest usunięcie luki, jaka istnieje pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami na terenach wiejskich.

W celu zachęcenia do bardziej innowacyjnego myślenia, w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich oferowana będzie ograniczona liczbą rocznych nagród pieniężnych dla projektów, które stanowią wzór współpracy lokalnej w zakresie innowacyjności, w które zaangażowani będą partnerzy z przynamniej dwóch Państw Członkowskich.