Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Archiwum Wiodących Historii ENRD

Temat miesiaca: Rolnictwo rodzinne na forum międzynarodowym

Rolnictwo rodzinne to fundament, na którym przez stulecia rozwijało się rolnictwo. Ma ono nadal kluczowe znaczenie, dlatego rok 2014 ogłoszony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego.

Chcąc wesprzeć tę globalną inicjatywę, Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli w dniu 29 listopada 2013 r. ważną międzynarodową konferencję poświęconą rolnictwu rodzinnemu.

W trakcie wydarzenia podkreślono rolę rolnictwa rodzinnego w ograniczaniu głodu i biedy, zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i poprawie warunków życia przy jednoczesnej ochronie środowiska i bioróżnorodności. Zauważono również charakterystyczną dla modelu rolnictwa rodzinnego różnorodność i jej znaczenie dla modelu zrównoważonej wsi, która jest wydajnym producentem żywności i jednocześnie źródłem wartości kulturalnych oraz wiedzy rolniczej.

W spotkaniu wzięło udział 450 uczestników z krajowych i zagranicznych platform, rządów, organizacji, stowarzyszeń rozwojowych i ekspertów. Zebrali się oni, aby debatować na temat najlepszych praktyk w rolnictwie rodzinnym i możliwościach wspierania jego rozwoju. Podkreślono znaczenie innowacji, natomiast dyskusja skoncentrowała się na możliwościach jak najlepszego wspierania nowych technologii i badań. Wskazano również na kwestie organizacyjne, szczególnie na możliwość współpracy na rzecz wzmocnienia gospodarstw rodzinnych.

Znaczenia rolnictwa rodzinnego w Unii Europejskiej nie da się przecenić. Zdecydowana większość z 12 milionów gospodarstw rolnych w UE to gospodarstwa rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. W zakresie rozwoju obszarów wiejskich, reforma WPR oferuje wiele możliwości dla rodzinnych gospodarstw rolnych, takich jak wsparcie dla centrów doradczych, działania promujące różnicowanie działalności, restrukturyzację, modernizację, szkolenia i transfer wiedzy.

Kompleksowy przegląd zagadnień związanych z modelem rolnictwa rodzinnego na tle unijnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, jak również aspekty międzynarodowe tego zagadnienia, zamieszczono w 17. numerze Przeglądu obszarów wiejskich „EU Rural Review”, który zaprezentowany został podczas konferencji Komisji Europejskiej. Publikacja dotyczy wkładu modelu rolnictwa rodzinnego w inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu.