dsp_decreas_text dsp_increase_text

A vidékfejlesztési politika számokban

 

A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó uniós stratégiai iránymutatások fényében a 27 EU-tagállam saját igényfelméréseire alapozva kidolgozta nemzeti vidékfejlesztési stratégiáját. A 2007–2013-as országos és regionális vidékfejlesztési programok a nemzeti stratégiai célokat teljesítik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott intézkedések megvalósításával.

Valamennyi VFP irányító hatósága a monitoringbizottsággal együtt figyelemmel kíséri a program előrehaladását és eredményeit az intézkedésekhez kapcsolódó pénzügyi, teljesítmény- és eredménymutatók segítségével, a Közös monitoring és értékelési keretben foglaltak alapján. E mutatók révén mérik fel, hogy a kitűzött célkitűzések (célok) milyen mértékben valósultak meg az adott intézkedés és a teljes program szintjén.

Az EU-ban végrehajtott vidékfejlesztési programok által elért eredményekről az EVH minden évben egy tájékoztató sorozatban számol be:

Tematikus adatközlő lapok: ez a tájékoztató sorozat témák szerint ad világos képet a vidékfejlesztési politika által végzett beavatkozásokról, kiemelve a politika célkitűzései, a végrehajtási intézkedések, valamint az általuk a helyszínen elért eredmények közötti összefüggéseket.

Le is töltheti a vidékfejlesztési politika számokban betegtájékoztató. [PDF]

VFP adatközlő lapok: a VFP előmeneteléről adnak „pillanatképeket”, számba véve a programok pénzügyi végrehajtását (az összes realizált közkiadást), valamint a VFP összteljesítményét, azaz az elért eredményeket és azok összevetését a 2007–2013-as célkitűzésekkel.

Intézkedések adatközlő lapjai: tájékoztatást adnak a VFP keretében tett intézkedések aktuális helyzetéről az EU 27 országára vonatkozólag. A tájékoztatás alapját az elért fizikai teljesítmény (a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján) és a teljes 2007–2013-as programidőszakra kitűzött célkitűzésekkel történő összehasonlítás szolgáltatja.

VFP monitoringmutató táblázatok: összefoglaló táblázatokból áll, melyeket az uniós vidékfejlesztési programok megvalósításának előmenetelét illusztráló, a pénzügyi, kimeneti és eredménymutatók alapján készült diagramok egészítenek ki.

A pénzügyi és teljesítménymutatókra vonatkozóan további részletes információt lehet találni az egyes VFP monitoringmutató tablázatokban.