Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Przegląd priorytetów

Około 14% ludność z regionów UE o wiejskim charakterze cierpi z powodu braku zatrudnienia (poziom zatrudnienia jest przeciętnie o połowę niższy niż średnia unijna) i niskiego poziomu PKB per capita. Istnieją liczne możliwości stworzenia większej ilości lepszych jakościowo miejsc pracy i poprawy ogólnego poziomu rozwoju lokalnego, m.in. poprzez technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Cele szczegółowe (Obszary fokusowe):

 1. Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych małych przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy.
 2. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
 3. Wspieranie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich, a także ich wykorzystania i jakości.

Wnioski z okresu 2007-2013

Linki do prac ENRD umożliwiających lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób wspierać włączenie społeczne w trakcie programowania i wdrażania PROW.

 • 6. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 6): „Zatrudnienie i włączenie społeczne” [PDF en fr es de it pl hr] koncentruje się na kwestiach zwiększania zatrudnienia, walki z biedą i podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich.
 • Broszura informacyjna projektu EFRROW nt. włączenia społecznego [PDF en] przedstawia liczne przykłady projektów z zakresu włączenia społecznego z obszarów wiejskich z całej Europy, które współfinansowane są z EFRROW.
 • Portal młodzieży i młodych rolników zawiera istotne informacje i materiały na temat wsparcia oferowanego młodym rolnikom i młodzieży z obszarów wiejskich w UE. Celem inicjatywy tematycznej ENRD dotyczącej młodzieży jest przyjrzenie się sposobom, w jakie zwiększyć można wsparcie z PROW dla projektów związanych z młodzieżą.
 • Broszura informacyjna projektu EFRROW nt. młodych rolników i młodzieży z obszarów wiejskich w Europie [PDF en] zawiera szereg przykładów projektów prezentujących, w jaki sposób EFRROW może pomóc w stworzeniu możliwości rozwoju dla młodych ludzi i młodzieży z obszarów wiejskich Europy.
 • Rolnictwo społeczne to wspólna inicjatywa tematyczna KSOW, której celem jest identyfikacja i analiza możliwości i przeszkód wynikających z krajowych/regionalnych PROW 2007-2013 w zakresie wdrażania rolnictwa społecznego/działań ekologicznych w UE-27.
 • Społeczne aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
 • Biblioteka publikacji nt. przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zawiera materiały i przykłady projektów dotyczących włączenia społecznego konkretnych grup docelowych
 • Biblioteka publikacji nt. przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zawiera materiały i przykłady projektów dotyczących usług społecznych i rolnictwa
 • Biblioteka publikacji nt. przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zawiera materiały i przykłady projektów dotyczących przedsiębiorczości społecznej
 • Ta sekcja zawiera informacje na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich
 • Broszura informacyjna projektu EFRROW nt. technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) [PDF en fr de it es pl] pokazuje, w jaki sposób ICT wykorzystywane są jako narzędzie rozwijania potencjału obszarów wiejskich, czyniąc z nich bardziej atrakcyjne miejsce do życia, pracy i odpoczynku.
 • 10. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 10): „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich” [PDF en fr es de it pl hr] przygląda się temu, w jaki sposób unijna polityka rolna oraz polityka rozwoju obszarów wiejskich pomagają w promowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.