Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Przegląd priorytetów

Kiedy pozycja rolników w łańcuchu dostaw żywności jest stosunkowo słaba, mogą oni poprawić swoją sytuację dochodową poprzez lepszą organizację. Jednym z rozwiązań są lokalne rynki i krótkie łańcuchy dostaw. Potrzebne są również narzędzia zarządzania ryzykiem, aby pomóc rolnikom lepiej radzić sobie z niepewnością wynikającą z pogody, chorób zwierząt i zmienności rynku.

Obszary interwencji (Obszary fokusowe):

  1. Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych, krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe.
  2. Wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych.

Aby zapoznać się z odpowiednimi materiałami, wytycznymi i przykładami wdrażania PROW, kliknij na poniższe zakładki.

Wnioski z okresu 2007-2013

Linki do prac ENRD umożliwiających lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób wspierać organizacje łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem w trakcie programowania i wdrażania PROW.

  • Żywność lokalna i krótkie łańcuchy dostaw – strona wprowadzająca w tematykę żywności lokalnej i łańcuchów dostaw, wraz z odpowiednimi linkami do działań unijnych, badań i przykładów projektów promujących krótkie łańcuchy dostaw i produkty z lokalnych gospodarstw.
  • 12 numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 12): „Żywność lokalna i krótkie łańcuchy dostaw” [PDF en fr es de it hr] prezentuje, w jaki sposób PROW przyczyniają się do promowanie produkcji żywności lokalnej i krótkich łańcuchów dostaw.
  • Biblioteka publikacji nt. przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zawiera materiały i przykłady projektów dotyczących krótkich łańcuchów dostaw
  • Warsztaty Komitetu Koordynacyjnego nt. instrumentów finansowych zostały zorganizowane, aby pomóc w ponoszeniu świadomości wśród interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich w zakresie możliwości związanych z tworzeniem i wykorzystaniem instrumentów finansowych w programach rozwoju obszarów wiejskich w kolejnym okresie programowania (2014-2020).
  • Broszura informacyjna projektu EFRROW nt. żywności [PDF en fr de it es pl] prezentuje przykłady, które dowodzą licznych korzyści dla państw członkowskich płynących z podejmowanych w ramach WPR działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich powiązanych z żywnością.
  • 13 numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 13): „Instrumenty finansowe w rozwoju obszarów wiejskich: nowe możliwości walki z kryzysem gospodarczym” (październik 2012) [PDF en] przedstawia możliwości, doświadczenia i wyzwania związane z wdrażaniem unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich
  • Część strony internetowej ENRD poświęcona finansowaniu działalności na obszarach wiejskich obejmuje informacje na temat prac prowadzonych w ramach zespołu specjalnego ds. finansowania działalności na obszarach wiejskich, który utworzony został w ramach inicjatywy tematycznej dotyczącej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
  • Biblioteka publikacji nt. przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zawiera materiały i przykłady projektów dotyczących lokalnych instrumentów finansowych