Monitorowanie i ocena

Monitorowanie i ocena są ważnymi elementami planowania, projektowania i wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW). Ocena jest kluczowa dla prawidłowego określenia potrzeb obszarów wiejskich i jest ważną częścią definiowania przyszłej strategii programu oraz jak najlepszego wyboru działań z PROW. Ocena pozwala również oszacować wpływ polityki i pomaga w skutecznym wdrażaniu. Monitorowanie jest istotne dla bieżącej oceny programów i dostarcza danych pozwalających dostosować proces wdrażania programu w odpowiednim czasie. Monitorowanie i ocena są szczególnie ważne w czasach kryzysu gospodarczego, kiedy wzrasta presja na efektywne i wydajne wykorzystanie środków publicznych.

W okresie programowania 2014-2020 po raz pierwszy wspólne ramy monitorowania i ocen zostały określone dla całej WPR. W oparciu o doświadczenia z przeszłości, Komisja Europejska zaproponowała uproszenie procesu monitorowania i oceny PROW. Jej celem jest zapewnienie w odpowiednim czasie rzetelnych danych, które umożliwiłyby właściwą ocenę, wyciągnięcie wniosków oraz usprawnienie procesu wdrażania PROW.

Więcej informacji na temat monitorowania i ceny PROW oraz unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich znaleźć można stronie internetowej Europejskiej Sieci Ewaluacji Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w części strony internetowej Komisji Europejskiej poświęconej zagadnieniu monitorowania i oceny WPR po 2013 r.

ENRD opracowuje tabele monitorowania PROW, które prezentują osiągnięte postępy w odniesieniu do wydatków publicznych oraz wskaźników rezultatu dla PROW 2007-2013.

Zapoznaj się z materiałami na temat monitorowania i oceny powstałymi w wyniku prac ENRD klikając na poniższe zakładki.

Ocena i samoocena krajowych sieci obszarów wiejskich

Zbiór linków do prac prowadzonych przez ENRD w zakresie oceny i samooceny KSOW.