Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Praktyczne Narzędzia do Samooceny KSOW

Potencjalne narzędzia wspierające samoocenę KSOW

Poniższe dokumenty są przykładami wytycznych znajdujących zastosowanie w samoocenie działań organizacji pozarządowych i innych sieci działających na rzecz zmian społecznych. Niektóre porady i przykłady praktyczne zawarte w tych dokumentach mogą mieć również zastosowanie w samoocenie KSOW

Pomiar Efektywności: Zestaw Narzędzi do Samooceny (z przykładami praktycznymi) dla Krajowych Sieci Rad Wolontariatu Pomiar Efektywności: Zestaw Narzędzi do Samooceny (z przykładami praktycznymi) dla Krajowych Sieci Rad Wolontariatu - [PDF ]
Badanie informacji zwrotnej dla międzynarodowych sieci działających na rzecz zmian społecznych Badanie informacji zwrotnej dla międzynarodowych sieci działających na rzecz zmian społecznych - [PDF ]
CIVICUS ((Światowa federacja organizacji pozarządowych) Zestaw Narzędzi do monitorowania i oceny CIVICUS ((Światowa federacja organizacji pozarządowych) Zestaw Narzędzi do monitorowania i oceny - [PDF ]

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek