Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Praktyczne Narzędzia do Samooceny KSOW

Istniejące narzędzia wykorzystywane przez KSOW do prowadzenia samooceny

Ta część Zestawu Narzędzi zawiera szereg praktycznych narzędzi do samooceny, które są obecnie wykorzystywane przez KSOW. Kliknij proszę na „+” w celu rozszerzenia poszczególnych sekcji poniższej tabeli.

Monitoring finansowy i narzędzia raportowania.

Przykłady logicznej sekwencji działań KSOW

Pytania wykorzystywane do Samooceny/Ewaluacji i kryteria oceny

Wskaźniki efektów i rezultatów

Przykłady formularzy informacji zwrotnej wykorzystane w ramach działań KSOW

Badania ankietowe zaangażowanych podmiotów

Podręczniki oceny

Schemat/wykres sieciowy

Przykłady podejścia do samooceny

Przykłady wytycznych dla audytorów zewnętrznych

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek