Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Podstawowe informacje na temat Samooceny KSOW

Struktura i zawartość Zestawu Narzędzi są tworzone wspólnie przez Punkt Kontaktowy i zainteresowane KSOW we współpracy z helpdeskiem Europejskiej Sieci Oceny.

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich zapewnia wsparcie metodologiczne dla oceny czterech Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich (niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i portugalskiego) oraz dla Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

Zestaw Narzędzi do Samooceny KSOW powinien być z jednej strony elastyczny i dostosowywany do potrzeb poszczególnych KSOW, ale z drugiej strony winien być jednocześnie komplementarny wobec formalnych procedury monitorowania i oceny, które instytucje zarządzające i jednostki wpierające sieć już wdrożyły bądź planują wdrożyć

Dalsze zaangażowanie KSOW w tworzenie Zestawu Narzędzi do Samooceny jest mile widziane. W tym celu należy skontaktować się z Punktem Kontaktowym ENRD poprzez portal My ENRD lub e-mial info@enrd.eu.

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek