Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Szersze spojrzenie na Samoocenę KSOW

Ocena efektów działalności sieci jest zadaniem kompleksowym, które wykracza poza zakres tego Zestawu Narzędzi do Samooceny. Jest ona najczęściej pozostawiona niezależnym jednostkom oceniającym pracującym na poziomie oceny całego programu. Jednakże jest to zrozumiałe, że niektóre KSOW od czasu do czasu decydują się spojrzeć szerzej poza klasyczny schemat oceny strumieni nakładów, efektów i rezultatów - i zastanawiają się nad efektami swojej działalności.

Dostępne wytyczne w zakresie oceny oddziaływania KSOW są zbieżne z ogólnymi wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednakże, zastosowanie od czasu do czasu innego toku myślenia i wyjście poza standardowe podejście może okazać się korzystne

Poniższe linki i publikacje służyć mogą jako użyteczne źródło inspiracji, metodologii i doświadczeń.

Biuletyn na temat warsztatów z zakresu dobrych praktyk:Ewaluacja programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich Biuletyn na temat warsztatów z zakresu dobrych praktyk “Ewaluacja programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich”, Bruksela, Belgia – 7 luty [PDF ].
Working Paper on the Evaluation of National Rural Network Programmes (EN) Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) - opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny ich Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].
Artykuł z biuletynu [PDF ].

Opracowanie zostanie uaktualnione w 2011 w celu włączenia doświadczeń z oceny średniookresowej za rok 2010.

Capturing Impacts of Leader and of Measures to Improve Quality of Life in Rural Areas (EN)

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i środków poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) - dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].
Artykuł z biuletynu [PDF ].

Working Paper on Approaches for assessing the impacts of the Rural Development Programmes in the context of multiple intervening factors Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].
Wersja interaktywna [PDF ]
Artykuł z biuletynu [PDF ].

Guide pour évaluer notre contribution au changement (EN) Przewodnik, jak ocenić własny wkład w zmiany - [PDF ]

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego – badanie przeprowadzone w odpowiedzi na specjalne potrzeby DG InfoSoc w zakresie identyfikacji modeli i narzędzi oceny innowacyjności i zrównoważenia rozwoju na poziomie UE.
https://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/studies/s2005_02/index_en.htm

Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju i Współpracy – pełen wybór narzędzi oceny
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_en.htm

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej - EVALSAD: interaktywne źródło wiedzy na temat wytycznych w zakresie oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/development/index_en.htm

Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) UNDP Podręcznik planowania, monitoringu i ewaluacji rezultatów rozwoju Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) UNDP Podręcznik planowania, monitoringu i ewaluacji rezultatów rozwoju - [PDF ]
World Bank Bank Światowy
Monitoring i ewaluacja, wybrane narzędzia, Met - [PDF ]
Sida Sida
Spójrz za siebie, idź do przodu: Podręcznik do oceny Sida, Wydanie drugie, poprawione - [PDF ]
Outcome Mapping Mapowanie wyników (Outcome Mapping) jest metodologia, która pozwala ocenic przemiany spoleczne wynikajace z róznych typów interwencji wspierajacych zrównowazony rozwój (w tym sieci polityczne). Metodologia ta jest szczególnie przydatna w planowaniu, monitorowaniu i mechanizmach oceny, co pozwala danej organizacji sledzic, ocenic i wyciagnac wnioski z wlasnych dzialan. Wiecej informacji, w tym liczne zasoby do pobrania i wykorzystania, dostepnych jest na stronie www.outcomemapping.ca.

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek