Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

INFORMACJE KSOW

Szkocja

Szkocka Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) formalnie rozpoczęła działalność w kwietniu 2009 r.

Szkocką KSOW zarządza jednostka centralna sieci działająca w ramach pionu ds. społeczności wiejskich Dyrekcji Obszarów Wiejskich i Środowiska rządu Szkocji, która odgrywa również rolę instytucji zarządzającej.

Misją szkockiej KSOW jest „łączenie obszarów wiejskich w Szkocji i promowanie ich rozwoju”. Kierunek działania i funkcję sieci określa szereg strategicznych celów, a mianowicie:

  • zapewnianie wsparcia w ramach najważniejszych tematów szkockiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
  • przygotowanie skutecznego internetowego narzędzia komunikacji ułatwiającego działalność zainteresowanych stron,
  • organizacja wydarzeń i szkoleń, a także udzielanie wsparcia dla LGD i szeroko pojętych stron zainteresowanych obszarami wiejskimi, współpracujących z siecią,
  • tworzenie wśród zainteresowanych stron grup eksperckich skutecznie przyczyniających się do rozwiązywania problemów rozwoju obszarów wiejskich, a także pozwalających na pełne wykorzystanie możliwości w tej dziedzinie na poziomie krajowym i transnarodowym.

Uczestnicy sieci

Podstawowym celem szkockiej Sieci jest zaangażowanie w swoją działalność wszystkich organizacji i organów administracji zainteresowanych szkockim PROW i uczestniczących w jego realizacji. Jest to 20 LGD, a także publiczne, prywatne i pozarządowe zainteresowane podmioty z różnych sektorów.

Więcej informacji o strukturze organizacyjnej sieci [PDF ]

Dane kontaktowe

Adres:Scottish Government, Rural Communities Division, Rural Directorate,
Area 1D, Pentland House, 47 Robb’s Loan, Edinburgh, EH14 1TY, UK
Tel.: 00 44 131 244 6180
Strona internetowa: https://www.ruralgateway.org.uk/
Osoba kontaktowa: Anna Murray
Email: anna.murray@scotland.gsi.gov.uk

Bieżąca działalność sieci

Obecnie głównym priorytetem sieci jest zapewnienie bodźca marketingowo/promocyjnego, który umożliwiłby przedstawienie jej szerszej grupie docelowej i dzięki któremu stałaby się ona platformą kompleksowo zaspokajającą potrzeby wszystkich podmiotów zainteresowanych obszarami wiejskimi Szkocji.

Więcej informacji o głównych priorytetach i działalności sieci [PDF ]

Inne ważne informacje