Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

INFORMACJE KSOW

Anglia

Sieć Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działa od kwietnia 2008 r.

Jej celem jest wspieranie realizacji angielskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W związku z tym zapewnia ona zainteresowanym stronom narzędzia i możliwości wymiany pomysłów, praktyk i doświadczeń w odniesieniu do czterech osi na poziomie UE, Zjednoczonego Królestwa, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Sieć dąży do zagwarantowania zainteresowanym stronom i użytkownikom zasadniczej roli w wywieraniu wpływu na strukturę i działalność sieci. Dlatego też usługi zapewniane przez sieć przygotowano z uwzględnieniem potrzeb zainteresowanych stron i przy ich współpracy.

Sieć oferuje im również dostęp do informacji i dalszych działań w ramach sieci Zjednoczonego Królestwa i sieci europejskich.

Uczestnicy sieci

Sieć PROW działa w ośmiu różnych regionach Anglii i prowadzi działania ułatwiające nawiązywanie kontaktów z zainteresowanymi stronami na poziomie Zjednoczonego Królestwa, krajowym i regionalnym. Nawiązano ścisłą współpracę z regionalnymi grupami zarządzającymi sieciami PROW i z zainteresowanymi stronami, zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. Należą do nich: sieci krajowe, takie jak Sieć Usług Wiejskich i Krajowy Związek Rolników, organizacje wykonawcze sieci PROW, np. regionalne agencje rozwoju, Natural England i Komisja Leśnictwa, sieci regionalne, takie jak Północna Sieć Obszarów Wiejskich oraz 65 LGD. Do zainteresowanych stron na poziomie Zjednoczonego Królestwa zaliczają się Komisja Carnegie, instytucje zarządzające w Irlandii Północnej, Szkocji i Walii, a także Sieci Obszarów Wiejskich w Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.

Więcej informacji o strukturze organizacyjnej sieci [PDF ]

Dane kontaktowe

Adres: RDPE Network, Zone 2/18, Bristol Temple Quay House, 2 The Square, Temple Quay, Bristol, BS1 6EB.
Tel.: 00 44 1242 534054
Strona internetowa:https://www.rdpenetwork.org.uk
Osoba kontaktowa: Rebecca Frost
Email: rdpenetwork@defra.gsi.gov.uk

Bieżąca działalność sieci

Plan działania na lata 2010–2011 opracowano na podstawie konsultacji z zainteresowanymi stronami. Skupia się on na sześciu kluczowych dziedzinach, którymi są: działania ułatwiające interakcję (wymiana pomysłów, doświadczeń i praktyk) między zainteresowanymi podmiotami należącymi do sieci, dalszy rozwój strony internetowej, aktualizacja systemów monitorowania i oceny sieci, a także odnowienie i wprowadzenie w życie „strategii zaangażowania zainteresowanych stron oraz Planu Komunikacji na lata 2009–2013”.

Więcej informacji o głównych priorytetach i działalności sieci [PDF ]

Współpraca z innymi sieciami/krajami

  • Inicjatywa tematyczna w zakresie rolnictwa społecznego
  • Wkład w inicjatywę pilotażową w zakresie odpowiedniego doświadczenia

Inne ważne informacje