Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Organizacje UE

Biuro Europejskich Związków Konsumenckich (BEUC)

Wprowadzenie

Celem tego stowarzyszenia jest zbliżenie organizacji konsumenckich działających w UE i innych krajach europejskich w celu propagowania, obrony i reprezentowania interesów europejskich konsumentów w trakcie prac nad polityką Unii Europejskiej oraz w toku jej wdrażania wraz z instytucjami Unii Europejskiej i innymi podmiotami.

Struktura, główni interesariusze i partnerzy

BEUC zostało założone w 1962 roku przez organizacje konsumenckie z Belgii, Luksemburga, Francji, Holandii, Włoch i Niemiec. Po trwającej kilka lat współpracy organizacje te postanowiły założyć stowarzyszenie europejskie.

Członkami BEUC są 42 niezależne krajowe organizacje konsumenckie z 31 państw europejskich (UE, EOG oraz kraje kandydujące).

Priorytety i działania

BEUC bada decyzje UE i procesy, które mogłyby mieć wpływ na konsumentów, ze szczególnym naciskiem na osiem obszarów wskazanych jako priorytetowe przez jego członków: energia i zrównoważony rozwój, usługi finansowe, żywność, zdrowie, bezpieczeństwo, umowy konsumenckie, środowisko cyfrowe, dochodzenie roszczeń przez konsumentów.

Poza tym BEUC uczestniczy też jako oficjalny przedstawiciel konsumentów w procesie podejmowania decyzji. BEUC zasiada w Europejskiej Grupie Konsultacyjnej ds. Konsumentów (ECCG), a eksperci z jego organizacji członkowskich uczestniczą w różnych europejskich grupach doradczych, w tym grupach doradczych przy DG Rolnictwa czy Grupie Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych przy DG Rynku Wewnętrznego (ang. skrót PSMEG).

Poza Europą BEUC jest członkiem stowarzyszonym międzynarodowej organizacji konsumenckiej Consumers International (CI). BEUC bierze aktywny udział w Transatlantyckim Dialogu Konsumentów (ang. skrót TACD).

Więcej informacji