Decrease text Increase text

LAG details

Romania
L-RO001-085
Asociația Grup de Acțiune Locală ’’Colinele Tutovei’
---
999999
---
Manea Valentin
+40
Romanian