Decrease text Increase text

LAG details

Latvia
L-LV001-009
Northern Kurzeme Business Association / Ziemeļkurzemes biznesa asociācija
Pils Street 14
3270
Dundaga
ILONA ZNOTS-ZNOTIŅA
+ 371 28646518
Latvian, English, Polish
2679.899666
11
Ances, Dundagas, Īves, Kolkas, Lubes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Valdgales