Decrease text Increase text

LAG details

Poland
L-PL001-053
na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mroga
ul. 11 Listopada 65/216
95-040
Koluszki
MARIA SADZIEWICZ-NOWAK
+ 48 44 714 58 40
+ 48 44 714 58 32
494.162994
5
Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Rogów