Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-029
Društvo za razvoj podeželja zgornje Savinjske doline
Foršt 51
3333
Ljubno ob Savinji
LAG MANAGER
+ 386 3 83 81 078
508.353985
61
Bočna, Brdo, Brezje, Čreta pri Kokarjah, Dobletina, Dobrovlje pri Mozirju, Dol, Dol-Suha, Florjan pri Gornjem Gradu, Gornji Grad, Grušovlje, Homec, Juvanje, Kokarje, Konjski Vrh, Krnica, Lačja vas, Lenart pri Gornjem Gradu, Lepa Njiva, Ljubija, Ljubno ob Savinji, Logarska Dolina, Loke pri Mozirju, Luče, Meliše, Mozirje, Nazarje, Nizka, Nova Štifta, Okonina, Planina, Podolševa, Podveža, Podvolovljek, Poljane, Potok, Prihova, Primož pri Ljubnem, Pusto Polje, Radegunda, Radmirje, Raduha, Rečica ob Savinji, Robanov Kot, Rovt pod Menino, Savina, Šentjanž, Šmartno ob Dreti, Šmihel nad Mozirjem, Solčava, Spodnja Rečica, Spodnje Kraše, Spodnje Pobrežje, Strmec, Ter, Trnovec, Varpolje, Volog, Zavodice, Zgornje Pobrežje, Žlabor