Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-019
Dolenjska in Bela krajina
Ljubljanska cesta 26
8000
Novo mesto
LAG MANAGER
+ 386 7 33 72 980
1690.122098
787
Adlešiči, Apnenik, Arčelca, Artmanja vas, Babna Gora, Balkovci, Bedenj, Bela Cerkev, Belčji Vrh, Beli Grič, Belšinja vas, Benečija, Bereča vas, Bič, Birčna vas, Biška vas, Bistrica, Bitnja vas, Blatnik pri Črmošnjicah, Blatnik pri Črnomlju, Blato, Boginja vas, Bogneča vas, Bojanci, Bojanja vas, Boldraž, Boričevo, Boršt, Boršt pri Dvoru, Božakovo, Božič Vrh, Brdarci, Breg pri Sinjem Vrhu, Breška vas, Breza, Brezje, Brezje pri Rožnem Dolu, Brezje pri Šentjerneju, Brezje pri Trebelnem, Brezje pri Vinjem Vrhu, Breznik, Brezova Reber, Brezova Reber pri Dvoru, Brezovica, Brezovica pri Črmošnjicah, Brezovica pri Metliki, Brezovica pri Mirni, Brezovica pri Stopičah, Brezovica pri Trebelnem, Brinje, Brstovec, Bruna vas, Bučka, Budganja vas, Bušinec, Bušinja vas, Butoraj, Čadraže, Čatež, Čelevec, Čemše, Cerkvišče, Cerov Log, Cerovec, Cerovec pri Črešnjevcu, Cerovec pri Trebelnem, Češča vas, Češnjevek, Češnjice pri Trebelnem, Cesta, Cikava, Čilpah, Cirnik, Čisti Breg, Črešnjevec pri Dragatušu, Črešnjevec pri Semiču, Črešnjice, Črmošnjice, Črmošnjice pri Stopičah, Črnomelj, Čučja Mlaka, Čudno selo, Čurile, Čužnja vas, Daljni Vrh, Dalnje Njive, Damelj, Debenec, Dečina, Dečja vas, Dešeča vas, Desinec, Deskova vas, Dobindol, Dobliče, Doblička Gora, Dobovo, Dobrava, Dobrava pri Škocjanu, Dobravica, Dobravica pri Vel. Gabru, Dobrnič, Dobruška vas, Dol pri Šmarjeti, Dol pri Trebnjem, Dole, Dolenja Brezovica, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenja Podgora, Dolenja Stara vas, Dolenja vas, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenja vas pri Črnomlju, Dolenja vas pri Mirni Peči, Dolenjci, Dolenje Dole, Dolenje Gradišče, Dolenje Gradišče pri Šentj., Dolenje Grčevje, Dolenje Jesenice, Dolenje Kamenje, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Karteljevo, Dolenje Kronovo, Dolenje Laknice, Dolenje Lakovnice, Dolenje Medvedje selo, Dolenje Mokro Polje, Dolenje Polje, Dolenje Ponikve, Dolenje Radulje, Dolenje Selce, Dolenje Sušice, Dolenje Vrhpolje, Dolenje Zabukovje, Dolenji Globodol, Dolenji Maharovec, Dolenji Podboršt, Dolenji Podboršt pri Treb., Dolenji Podšumberk, Dolenji Radenci, Dolenji Suhadol, Dolenji Suhor pri Vinici, Dolenji Vrh, Dolenjske Toplice, Dolga Njiva pri Šentlovren., Dolnja Lokvica, Dolnja Paka, Dolnja Stara vas, Dolnja Težka Voda, Dolnje Dobravice, Dolnje Mraševo, Dolnje Prapreče, Dolnji Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Dolnji Suhor pri Metliki, Dolž, Draga, Draga pri Šentrupertu, Draga pri Sinjem Vrhu, Dragatuš, Drage, Dragomlja vas, Dragoši, Dragovanja vas, Drama, Drašča vas, Drašiči, Drča, Drečji Vrh, Drenje, Drenovec, Drežnik, Drganja sela, Družinska vas, Dule, Dvor, Fučkovci, Gaber pri Črmošnjicah, Gabrje, Gabrje pri Soteski, Gabrnik, Geršiči, Glinek, Globočdol, Golek, Golek pri Vinici, Goljek, Golobinjek, Golušnik, Gombišče, Gomila, Gorenja Brezovica, Gorenja Dobrava, Gorenja Gomila, Gorenja Nemška vas, Gorenja Podgora, Gorenja Stara vas, Gorenja vas, Gorenja vas pri Čatežu, Gorenja vas pri Mirni, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenja vas pri Šmarjeti, Gorenjci pri Adlešičih, Gorenje dole, Gorenje Gradišče, Gorenje Gradišče pri Šentj., Gorenje Grčevje, Gorenje Jesenice, Gorenje Kamence, Gorenje Kamenje, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Karteljevo, Gorenje Kronovo, Gorenje Laknice, Gorenje Lakovnice, Gorenje Medvedje selo, Gorenje Mokro Polje, Gorenje Mraševo, Gorenje Polje, Gorenje Ponikve, Gorenje Radulje, Gorenje selce, Gorenje Sušice, Gorenje Vrhpolje, Gorenje Zabukovje, Gorenji Globodol, Gorenji Maharovec, Gorenji Mokronog, Gorenji Podboršt, Gorenji Podboršt pri V. Loki, Gorenji Podšumberk, Gorenji Radenci, Gorenji Suhadol, Gorenji Vrh pri Dobrniču, Gorica, Goriška Gora, Goriška vas, Goriška vas pri Škocjanu, Gornja Lokvica, Gornja Paka, Gornja Stara vas, Gornja Težka Voda, Gornje Dobravice, Gornje Laze, Gornje Prapreče, Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji Križ, Gornji Suhor pri Metliki, Gornji Suhor pri Vinici, Grabrovec, Gradac, Gradenc, Gradenje, Gradišče pri Trebnjem, Gradnik, Grč Vrh, Griblje, Grič pri Dobličah, Grič pri Klevevžu, Grič pri Trebnjem, Grm, Grm pri Podzemlju, Grmada, Grmovlje, Groblje pri Prekopi, Gruča, Gumberk, Herinja vas, Hinje, Hmeljčič, Hom, Hrast pri Jugorju, Hrast pri Vinici, Hrastje, Hrastje pri Mirni Peči, Hrastno, Hrastovica, Hrastulje, Hrib, Hrib pri Cerovcu, Hrib pri Hinjah, Hrib pri Orehku, Hrib pri Rožnem Dolu, Hrušica, Hrvaški Brod, Hudeje, Hudenje, Hudo, Iglenik, Iglenik pri Veliki Loki, Imenje, Jablan, Jagodnik, Jama, Jama pri Dvoru, Jankoviči, Jarčji Vrh, Javorovica, Jelendol, Jelše, Jelše pri Otočcu, Jelševec, Jelševnik, Jerman Vrh, Jerneja vas, Jezero, Jordankal, Jugorje, Jugorje pri Metliki, Jurka vas, Jurna vas, Kal, Kamenica, Kamni Potok, Kamnje, Kanižarica, Kapljišče, Klečet, Klenovik, Klopce, Klošter, Knežina, Knežja vas, Kočevske Poljane, Koglo, Komarna vas, Konec, Korenitka, Korita, Koroška vas, Kostanjevica, Kot ob Kolpi, Kot pri Damlju, Koti, Kovača vas, Kovačji Grad, Krasinec, Krašnji Vrh, Kriška Reber, Krivoglavice, Križ, Križe, Križevska vas, Križni Vrh, Krmačina, Krtina, Krupa, Krušni Vrh, Krvavčji Vrh, Kukenberk, Kuzarjev Kal, Kvasica, Lašče, Laze, Lazina, Ledeča vas, Leskovec, Lešnica, Lipnik, Lipovec, Lisec, Log, Log pri Žužemberku, Loka, Loke, Lokve, Lokve pri Dobrniču, Lopata, Loška vas, Lukovek, Lutrško selo, Luža, Mačji Dol, Mačkovec, Mačkovec pri Dvoru, Mačkovec pri Škocjanu, Mačkovec pri Suhorju, Mala Cikava, Mala Lahinja, Mala Loka, Mala sela, Mala Ševnica, Mala Strmica, Male Brusnice, Male Dole pri Stehanji vasi, Male Poljane, Malenska vas, Mali Ban, Mali Cerovec, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Mali Gaber, Mali Kal, Mali Lipovec, Mali Nerajec, Mali Orehek, Mali Podljuben, Mali Rigelj, Mali Slatnik, Mali Videm, Mali Vrh, Maline, Maline pri Štrekljevcu, Malo Lešče, Malo Lipje, Marindol, Martinja vas, Martinja vas pri Mokronogu, Mašelj, Mavrlen, Medvedjek, Meglenik, Meniška vas, Metlika, Migolica, Migolska Gora, Mihelja vas, Mihovec, Mihovica, Mihovo, Miklarji, Miliči, Mirna, Mirna Peč, Mirna vas, Mlake, Močile, Močvirje, Mokronog, Most, Moverna vas, Mršeča vas, Mrzla Luža, Muhabran, Naklo, Nestoplja vas, Nova Gora, Nova Lipa, Novo mesto, Občice, Občine, Obrh, Obrh pri Dragatušu, Odrga, Ogulin, Okljuka, Okrog, Omota, Orehovica, Orešje, Orkljevec, Orlaka, Ornuška vas, Oskoršnica, Osojnik, Osrečje, Ostrog, Ostrožnik, Otočec, Otok, Otovec, Paha, Pangrč Grm, Paunoviči, Pavičiči, Pekel, Perudina, Petane, Petelinjek, Petrova vas, Planina, Plemberk, Pleš, Plešivica, Pluska, Pobrežje, Podgora, Podgozd, Podgrad, Podhosta, Podklanec, Podlipa, Podlisec, Podlog, Podreber, Podstenice, Podturn, Podturn pri Dol. Toplicah, Podzemelj, Polhovica, Poljane pri Mirni Peči, Poljane pri Žužemberku, Potok, Potoki, Potov Vrh, Prapreče, Prapreče pri Šentjerneju, Prapreče pri Straži, Praproče, Praprot, Praprotnica, Prečna, Prelesje, Preloge, Preloka, Preska pri Dobrniču, Prevole, Pribinci, Pribišje, Prilozje, Primostek, Primštal, Pristava, Pristava pri Šentjerneju, Pristavica, Pristavica pri Vel. Gabru, Pugled, Pugled pri Mokronogu, Purga, Puščava, Pusti Gradec, Račje selo, Radna vas, Radoši, Radovica, Radoviči, Radovlja, Rajnovšče, Rakovec, Rakovnik, Rakovnik pri Birčni vasi, Rakovnik pri Šentrupertu, Ratež, Ratje, Ravnace, Ravne, Ravne nad Šentrupertom, Ravnik, Razbore - del, Razdrto, Rdeči Kal, Reber, Repče, Replje, Reva, Ribjek, Rihpovec, Rim, Rodine, Rodine pri Trebnjem, Roje, Roje pri Čatežu, Roje pri Trebelnem, Rosalnice, Rožanec, Roženberk, Roženpelj, Rožič Vrh, Rožni Dol, Rožni Vrh, Ručetna vas, Ruhna vas, Rumanja vas, Sadinja vas pri Dvoru, Šahovec, Sajenice, Sečje selo, Segonje, Sejenice, Sela, Sela pri Ajdovcu, Sela pri Dol. Toplicah, Sela pri Dragatušu, Sela pri Hinjah, Sela pri Jugorju, Sela pri Otovcu, Sela pri Ratežu, Sela pri Šentjerneju, Sela pri Štravberku, Sela pri Šumberku, Sela pri Vrčicah, Sela pri Zajčjem Vrhu, Sela pri Zburah, Selce pri Špeharjih, Selišče, Selo pri Mirni, Selo pri Zagorici, Selska Gora, Semič, Šentjakob, Šentjernej, Šentjošt, Šentjurij na Dolenjskem, Šentlovrenc, Šentrupert, Ševnica, Sevno, Sinji Vrh, Šipek, Škemljevec, Škocjan, Škovec, Škrilje, Škrjanče, Škrjanče pri Novem mestu, Škrljevo, Slamna vas, Slepšek, Slovenska vas, Šmalčja vas, Šmarje, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Šmaver, Šmihel pri Žužemberku, Smolenja vas, Sodevci, Sodji Vrh, Soteska, Sovinek, Špeharji, Srebrniče, Sredgora, Srednja vas, Srednje Grčevje, Srednje Laknice, Srednji Globodol, Srednji Lipovec, Srednji Radenci, Stan, Stara Bučka, Stara Gora, Stara Lipa, Stare Žage, Stari trg ob Kolpi, Starihov Vrh, Štatenberk, Stavča vas, Štefan pri Trebnjem, Stehanja vas, Stopiče, Stopno, Stranje pri Dobrniču, Stranje pri Škocjanu, Stranje pri Velikem Gabru, Stranska vas, Stranska vas pri Semiču, Štravberk, Straža, Stražnji Vrh, Štrekljevec, Strelac, Štrit, Studenec, Suhor, Suhor pri Dol. Toplicah, Sv. Vrh, Svetinja, Svibnik, Svržaki, Talčji Vrh, Tanča gora, Tolsti Vrh, Tomažja vas, Travni Dol, Trbinc, Trebanjski Vrh, Trebča vas, Trebelno, Trebnje, Trebnji Vrh, Tribuče, Trnje, Trnovec, Trška Gora, Trstenik, Tušev Dol, Učakovci, Uršna sela, Vavpča vas pri Dobrniču, Vavta vas, Velika Lahinja, Velika Loka, Velika sela, Velika Ševnica, Velika Strmica, Velike Brusnice, Velike Dole, Velike Poljane, Veliki Ban, Veliki Cerovec, Veliki Gaber, Veliki Kal, Veliki Lipovec, Veliki Nerajec, Veliki Orehek, Veliki Podljuben, Veliki Rigelj, Veliki Slatnik, Veliki Videm, Veliko Lipje, Verdun, Verdun pri Uršnih selih, Vesela Gora, Vidošiči, Vinica, Vinica pri Šmarjeti, Vinja vas, Vinji Vrh, Vinji Vrh pri Semiču, Vinkov Vrh, Visejec, Vojna vas, Volčja Jama, Volčje Njive, Volčkova vas, Vranoviči, Vratno, Vrbovce, Vrbovec, Vrčice, Vrh, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu, Vrh pri Ljubnu, Vrh pri Pahi, Vrh pri Šentjerneju, Vrh pri Trebelnem, Vrhe, Vrhovci, Vrhovo pri Mirni Peči, Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhovo pri Žužemberku, Vrhpeč, Vrhtrebnje, Vrtače, Vukovci, Žabjek, Zaboršt, Zabrdje, Zabukovje, Zafara, Zagorica, Zagorica pri Čatežu, Zagorica pri Dobrniču, Zagorica pri Velikem Gabru, Zagozdac, Zagrad, Zagrad pri Otočcu, Zajčji Vrh, Zajčji Vrh pri Stopičah, Zalisec, Zalog, Zalog pri Škocjanu, Zaloka, Žaloviče, Zameško, Zapudje, Zapuže, Zastava, Zavinek, Zavrh, Zbure, Ždinja vas, Želebej, Železniki, Železno, Zemelj, Žerjavin, Zidani Most, Žihovo selo, Zilje, Zloganje, Zorenci, Žubina, Žuniči, Žužemberk, Žvabovo, Žvirče