Decrease text Increase text

LAG details

Latvia
L-LV001-014
Preiļu rajona partnerība
Kooperativa Street 6
LV-5301
Preiļi
VALIJA VAIVODE
37165321603
+ 371 65321603
2035.897251
21
Aglonas, Aizkalnes, Galēnu, Jersikas, Līvāni, Pelēču, Preiļi, Preiļu, Riebiņu, Rožkalnu, Rožupes, Rudzātu, Rušonas, Saunas, Silajāņu, Sīļukalna, Stabulnieku, Sutru, Turku, Upmalas, Vārkavas