Decrease text Increase text

LAG details

Spain
L-ES010-005
Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes
OFICINA COMARCAL DA XUNTA DE GALILCIA RÚA GALICIA S/N
A CORUÑA
15860
ORDES
LAG MANAGER
755.320437
7
Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo