Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-017
Mežiške doline
Center 101
2393
Črna na Koroškem
NADA VAČUN
+ 386 2 87 04 816
303.958545
44
Belšak, Bistra, Brdinje, Breg, Breznica, Črna na Koroškem, Dobja vas, Dobrije, Dolga Brda, Jamnica, Javorje, Jazbina, Koprivna, Koroški Selovec, Kot pri Prevaljah, Kotlje, Leše, Lokovica, Lom, Ludranski Vrh, Mežica, Navrški Vrh, Onkraj Meže, Plat, Podgora, Podkraj, Podkraj pri Mežici, Podpeca, Poljana, Preški Vrh, Prevalje, Ravne na Koroškem, Sele - del, Šentanel, Stražišče, Strojna, Suhi Vrh, Tolsti Vrh p. R. na K. - del, Topla, Uršlja Gora, Zagrad, Zelen Breg, Žerjav