Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-016
Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Cesta 9. avgusta 78a
1410
Zagorje ob Savi
NADA GREŠAK
+ 386 3 56 34 380
263.801693
114
Blodnik, Boben, Borje, Borje pri Mlinšah, Borovak pri Podkumu, Brdce, Brezje, Breznik, Briše, Brnica, Čebine, Čeče - del, Čemšenik, Čolnišče, Dobovec, Dobrljevo, Dol pri Hrastniku, Dolenja vas, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Družina, Gabrsko, Golče, Gore, Gorenja vas, Hrastnik, Hrastnik pri Trojanah, Izlake, Jablana, Jarše, Jelenk, Jelševica, Jesenovo, Kal, Kandrše - del, Kisovec, Ključevica, Knezdol, Kolk, Kolovrat, Konjšica - del, Kostrevnica, Kotredež, Kovk, Krištandol, Krnice, Log pri Mlinšah, Loke pri Zagorju, Mali Kum, Marno, Medija, Mlinše, Mošenik, Ojstro, Orehovica, Osredek, Ostenk, Padež, Partizanski Vrh, Planinska vas, Plesko, Podkraj, Podkraj pri Zagorju, Podkum, Podlipovica, Polšina, Potoška vas, Požarje, Prapreče - del, Prapretno pri Hrastniku - del, Ravenska vas, Ravne pri Mlinšah, Razbor pri Čemšeniku, Razpotje, Rodež, Rove, Rovišče, Rtiče, Ržiše, Šavna Peč, Selo pri Zagorju, Šemnik, Senožeti, Šentgotard, Šentlambert, Šklendrovec, Škofja Riža, Sopota, Špital, Spodnji Šemnik, Strahovlje, Studence, Tirna, Trbovlje, Turje, Unično, Vidrga, Vine, Vrh, Vrh pri Mlinšah, Vrhe - del, Zabava, Zabreznik, Zagorje ob Savi, Zavine, Završje, Zgornji Prhovec, Znojile, Župa, Žvarulje