Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-003
Društvo bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah
Ormoška cesta 28
2250
Ptuj
MOJCA METLIČAR
+ 386 2 74 93 643
329.33953
100
Apače, Biš, Bišečki Vrh, Bodkovci, Borovci, Bratislavci, Brezovci, Bukovci, Cirkovce, Črmlja, Desenci, Destrnik, Dolič, Dornava, Dragonja vas, Dragovič, Draženci, Drbetinci, Drstelja, Gabrnik, Gerečja vas, Gibina, Gomila, Gomilci, Gradiščak, Grajena, Grajenščak, Grlinci, Hajdina, Hajdoše, Hlaponci, Hvaletinci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Juršinci, Kicar, Kidričevo, Krčevina pri Vurbergu, Kukava, Kungota pri Ptuju, Lasigovci, Levanjci, Ločič, Ločki Vrh, Lovrenc na Dravskem polju, Markovci, Mestni Vrh, Mezgovci ob Pesnici, Mihovce, Mostje, Njiverce, Nova vas pri Markovcih, Novinci, Pacinje, Placar, Pleterje, Podvinci, Polenci, Polenšak, Pongrce, Prerad, Prvenci, Ptuj, Rjavci, Rotman, Sakušak, Senčak pri Juršincih, Šikole, Skorba, Slavšina, Slomi, Slovenja vas, Sobetinci, Sovjak, Spodnja Hajdina, Spodnje Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Spodnji Velovlek, Spuhlja, Starošince, Stojnci, Stražgonjca, Strejaci, Strelci, Strmec pri Destrniku, Strmec pri Polenšaku, Strnišče, Svetinci, Trnovska vas, Trnovski Vrh, Vintarovci, Vitomarci, Zabovci, Zagorci, Žamenci, Zasadi, Zgornje Jablane, Zgornji Velovlek, Župečja vas