Decrease text Increase text

LAG details

Poland
L-PL001-188
Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej
Rudnicka 15
37-400
Racławice
STANISŁAW PLISZKA
+ 48 15 8415305
+ 48 15 8415305
785.628175
7
Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów