Decrease text Increase text

LAG details

Poland
L-PL001-207
Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich PROWENT
Sienkiewicza 1
39-300
Mielec
RYSZARD WOLANIN
+ 48 17 7731889
+ 48 17 7731890
1267.853303
13
Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, Żyraków