Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-010
MDD (Mislinjska in Dravska dolina) zadruga za razvoj podeželja z.b.o
Mariborska 7
2360
Radlje ob Dravi
LAG MANAGER
+ 386 2 88 79 634
737.015486
100
Brda, Brezni Vrh, Brezno, Bukovje, Bukovska vas, Črneče, Črneška Gora, Dobrava, Dobrova pri Dravogradu, Dovže, Dravče, Dravograd, Gmajna, Golavabuka, Gorče, Goriški Vrh, Gornji Dolič, Gortina, Gradišče, Graška Gora, Hudi Kot, Janževski Vrh, Javnik, Josipdol, Kozjak, Kozji Vrh, Kozji Vrh nad Dravogradom, Legen, Lehen na Pohorju, Libeliče, Libeliška Gora, Mala Mislinja, Mislinja, Mislinjska Dobrava, Mlake, Muta, Ojstrica, Otiški Vrh, Ožbalt, Paka - del, Pameče, Pernice, Podgorje, Podklanc, Podvelka, Radelca, Radlje ob Dravi, Raduše, Razborca, Rdeči Breg - del, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Sele - del, Selovec, Šentilj pod Turjakom, Šentjanž nad Dravčami, Šentjanž pri Dravogradu, Slovenj Gradec, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž, Spodnja Kapla, Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga, Spodnji Razbor, Srednji Dolič, Št. Janž pri Radljah, Stari trg, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Boštjan, Sv. Danijel, Sv. Duh, Sv. Jernej nad Muto, Sv. Primož na Pohorju, Sv. Primož nad Muto, Sv. Trije Kralji, Sv. Vid, Tolsti Vrh p. R. na K. - del, Tolsti Vrh pri Mislinji, Tomaška vas, Trbonje, Tribej, Troblje, Turiška vas, Vas, Velka, Vič, Vodriž, Vrata, Vrhe, Vuhred, Vurmat - del, Vuzenica, Završe, Zgornja Kapla, Zgornja Orlica, Zgornja Vižinga, Zgornji Janževski Vrh, Zgornji Kozji Vrh, Zgornji Lehen na Pohorju, Zgornji Razbor