Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-013
dobro za nas
Kolodvorska ulica 10
3210
Slovenska Bistrica
LAG MANAGER
+ 386 2 84 32 829
334.594524
110
Bojtina, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri Slov. Bistrici, Bukovec, Čadramska vas, Cezlak, Cigonca, Črešnjevec, Devina, Dežno pri Makolah, Dolgi Vrh, Drumlažno, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabernik, Gaj, Gladomes, Globoko ob Dravinji, Hošnica, Hrastovec pod Bočem, Jelovec pri Makolah, Ješovec, Jurišna vas, Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Korplje, Kostanjevec, Kot na Pohorju, Kovača vas, Krasna, Križeča vas, Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Ljubično, Lokanja vas, Lovnik, Ložnica, Lukanja, Lušečka vas, Makole, Malo Tinje, Modraže, Modrič, Mostečno, Nadgrad, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Novake, Ogljenšak, Ošelj, Pečke, Planina pod Šumikom, Podboč, Podgrad na Pohorju, Pokoše, Poljčane, Pragersko, Preloge, Prepuž, Pretrež, Radkovec, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Savinsko, Sele pri Polskavi, Šentovec, Sevec, Slovenska Bistrica, Šmartno na Pohorju, Smrečno, Spodnja Brežnica, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Poljčane, Spodnje Prebukovje, Stanovsko, Stari Grad, Stari Log, Štatenberg, Stopno, Stranske Makole, Strug, Studenice, Tinjska Gora, Trnovec pri Slovenski Bistrici, Turiška vas na Pohorju, Urh, Varoš, Veliko Tinje, Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slov. Konjicah, Žabljek, Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Poljčane, Zgornje Prebukovje