Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-009
Srce Slovenije
Kidričeva 1
1270
Litija
LAG MANAGER
+ 386 1 89 62 710
751.640268
398
Bela, Bela Peč, Beričevo, Berinjek, Bistrica, Bistričica, Bitiče, Blagovica, Bogenšperk, Boltija, Borovak pri Polšniku, Brdo pri Lukovici, Breg pri Litiji, Brezje nad Kamnikom, Brezje pri Kumpolju, Brezovica pri Zlatem Polju, Brezovo, Brglez, Brinje, Briše, Bršlenovica, Buč, Bukovica pri Litiji, Čateška Gora, Čeplje, Cerovica, Češnjice, Češnjice pri Moravčah, Češnjice v Tuhinju, Cirkuše, Cirkuše v Tuhinju, Črna pri Kamniku, Črni Potok, Črni Vrh v Tuhinju, Dešen, Dobje, Dobovica, Dol pri Ljubljani, Dole pod Sv. Trojico, Dole pri Krašcah, Dole pri Litiji, Dolgo Brdo, Dolnji Vrh, Dolsko, Dragovšek, Drtija, Dupeljne, Dvor, Dvorje, Gabrje pod Limbarsko Goro, Gabrje pod Špilkom, Gabrovka, Gabrovnica, Gabrska Gora, Gobnik, Godič, Golčaj, Golice, Golišče, Gora pri Pečah, Gorenje, Gorenje Jelenje, Gorica, Goričica pri Moravčah, Gornje Ravne, Gornji Vrh, Gozd, Gozd-Reka, Gradišče pri Litiji, Gradišče pri Lukovici, Gradišče v Tuhinju, Gradišče-K. o. Grad. in Polj., Gradišče-K. o. Št. Lovrenc, Gradiške Laze, Hohovica, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Hrib pri Kamniku, Hribi, Hruševka, Hude Ravne, Imenje, Imovica, Jablaniške Laze, Jablaniški Potok, Jastrebnik, Javorje, Javorje pri Blagovici, Javorje pri Gabrovki, Jelenska Reber, Jelša, Jeranovo, Jesenje, Jevnica, Ježce, Ježevec, Ježni Vrh, Kal pri Dolah, Kališe, Kamni Vrh, Kamni Vrh pri Primskovem, Kamnica, Kamnik, Kamniška Bistrica, Kandrše - del, Katarija, Klanec pri Gabrovki, Kleče pri Dolu, Klemenčevo, Klenik, Klopce, Kompolje, Konj, Konjšica - del, Koreno, Korpe, Košiše, Koške Poljane, Kostanj, Krajno Brdo, Krašce, Krašnja, Kregarjevo, Kresnice, Kresniške Poljane, Kresniški Vrh, Krivčevo, Križate, Križevska vas, Kršič, Kržišče pri Čatežu, Kumpolje, Laniše, Laseno, Laze pri Dolskem, Laze pri Gobniku, Laze pri Vačah, Laze v Tuhinju, Leše, Leskovica pri Šmartnem, Liberga, Limbarska Gora, Lipa, Liplje, Litija, Ljubež v Lazih, Log, Loke v Tuhinju, Lukovec, Lukovica, Lupinica, Magolnik, Mala Goba, Mala Kostrevnica, Mala Lašna, Mala sela, Mala Štanga, Mali Hrib, Mali Jelnik, Mali Rakitovec, Mamolj, Markovo, Mekinje, Mihelca, Mišji Dol, Moravče, Moravče pri Gabrovki, Moravška Gora, Mošenik, Motnik, Mulhe, Negastrn, Nevlje, Nova Gora, Obla Gorica, Obrše, Okrog, Okrog pri Motniku, Okroglo, Oševek, Osredke, Peče, Pečice, Petelinje, Pirševo, Ples, Podbreg, Podbukovje pri Vačah, Podgora pri Dolskem, Podgora pri Zlatem Polju, Podgorica pri Pečah, Podgorje, Podhruška, Podjelše, Podlom, Podmilj, Podpeč pod Skalo, Podroje, Podšentjur, Podsmrečje, Podstran, Podstudenec, Pogled, Pogonik, Poljana, Poljane nad Blagovico, Poljane pri Primskovem, Polšnik, Ponoviče, Poreber, Potok, Potok pri Vačah, Potok v Črni, Praproče v Tuhinju, Prelesje, Preserje pri Lukovici, Preserje pri Zlatem Polju, Preska nad Kostrevnico, Pretrž, Prevale, Prevalje, Preveg, Prevoje, Prevoje pri Šentvidu, Preženjske Njive, Prikrnica, Prilesje, Primskovo, Prvine, Pšajnovica, Račica, Radgonica, Rafolče, Ravne, Ravne pri Šmartnem, Razbore-K. o. Ježni Vrh, Razbore-K. o. Poljane - del, Renke, Ribče, Riharjevec, Rožično, Rudnik pri Moravčah, Rudnik pri Radomljah, Ržišče, Sava, Ščit, Sela pri Kamniku, Selce, Selce pri Moravčah, Selo pri Moravčah, Selšek, Senožeti, Šentožbolt, Šentvid pri Lukovici, Serjuče, Sevno, Sidol, Širmanski Hrib, Široka Set, Slavina, Slivna, Šmarca, Šmartno pri Litiji, Šmartno v Tuhinju, Smrečje v Črni, Snovik, Sopota, Soteska, Soteska pri Moravčah, Sovinja Peč, Špitalič, Spodnja Dobrava, Spodnja Jablanica, Spodnja Javoršica, Spodnje Jelenje, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Spodnje Palovče, Spodnje Prapreče, Spodnje Stranje, Spodnji Hotič, Spodnji Log, Spodnji Petelinjek, Spodnji Prekar, Spodnji Tuštanj, Srednja vas pri Kamniku, Stahovica, Štangarske Poljane, Stara gora pri Vel. Gabru, Stara sela, Stebljevek, Stegne, Stolnik, Stranski Vrh, Straža, Straža pri Moravčah, Strmec, Studenca, Suhadole, Šumnik, Suša, Sveti Andrej, Tenetiše, Tepe, Tihaboj, Tlaka, Tolsti Vrh, Trebelno pri Palovčah, Trnjava, Trnovče, Trobelno, Trojane, Tučna, Tunjice, Tunjiška Mlaka, Učak, V Zideh, Vače, Vaseno, Velika Goba, Velika Kostrevnica, Velika Lašna, Velika Planina, Velika Preska, Velika Štanga, Velika vas, Veliki Hrib, Veliki Jelnik, Veliki Rakitovec, Veliki Vrh pri Litiji, Vernek, Videm, Videm pri Lukovici, Vinje, Vinje pri Moravčah, Vinji Vrh, Vintarjevec, Vir pri Nevljah, Višnji Grm, Vodice nad Kamnikom, Vodice pri Gabrovki, Volčja Jama, Volčji Potok, Vošce, Vovše, Vranja Peč, Vranke, Vrata, Vrba, Vrh nad Krašnjo, Vrh pri Dolskem, Vrhovlje, Vrhpolje pri Kamniku, Vrhpolje pri Moravčah, Zaboršt pri Dolu, Žaga, Zagorica, Zagorica nad Kamnikom, Zagorica pri Dolskem, Zagozd, Zagrič, Zajasovnik - del, Zajelše, Zakal, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah, Zapodje, Zavrh, Zavrh pri Črnivcu, Zavrh pri Trojanah, Zavrstnik, Zduša, Zglavnica, Zgornja Dobrava, Zgornja Jablanica, Zgornja Javoršica, Zgornja Jevnica, Zgornje Koseze, Zgornje Loke, Zgornje Palovče, Zgornje Prapreče, Zgornje Stranje, Zgornji Hotič, Zgornji Log, Zgornji Motnik, Zgornji Petelinjek, Zgornji Prekar, Zgornji Tuhinj, Zgornji Tuštanj, Žirovše, Zlatenek, Zlato Polje, Znojile, Žubejevo, Županje Njive