Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-007
Društvo Raznolikost podeželja
Trnoveljska cesta 2
3000
Celje
ALJA ZALOŽNIK
+ 386 3 42 65 779
395.873602
192
Arclin, Beli Potok pri Frankolovem, Belovo, Bezenškovo Bukovje, Bezovica, Blatni Vrh, Bovše, Brdce, Brezno, Brezova, Brodnice, Brstnik, Brstovnica, Bukovca, Bukovžlak, Celje, Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Curnovec, Debro, Dedni Vrh pri Vojniku, Doblatina, Dobrova, Dol pod Gojko, Dol pri Laškem, Draga, Frankolovo, Gabrno, Gabrovec pri Dramljah, Glinsko, Globoče, Globoko, Gorica pri Šmartnem, Govce, Gozdec, Gračnica, Gradišče pri Vojniku, Harje, Homec, Hrastnik, Hrenova, Huda Jama, Ilovca, Ivenca, Jagoče, Jankova, Javornik, Jezerce pri Šmartnem, Jurklošter, Kanjuce, Kladje, Kladnart, Klenovo, Koblek, Kompole, Konc, Konjsko, Košnica pri Celju, Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov Graben, Lahovna, Landek, Laška vas, Laška vas pri Štorah, Laško, Laziše, Lemberg pri Novi Cerkvi, Lešje, Leskovca, Leskovec, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Lipni Dol, Lipovec pri Škofji vasi, Ljubečna, Loče, Lokavec, Lokrovec, Lopata, Lože, Mačkovec, Mala Breza, Male Dole, Male Grahovše, Marija Gradec, Marijina vas, Medlog, Modrič, Mrzlo Polje, Nova Cerkev, Novake, Obrežje pri Zidanem Mostu, Ogorevc, Ojstro, Olešče, Osenca, Otemna, Padež, Paneče, Pečovje, Pečovnik, Pepelno, Plazovje, Podgorje pod Čerinom, Polana, Polže, Povčeno, Požnica, Prekorje, Pristava, Prožinska vas, Radoblje, Rakova Steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Reka, Rifengozd, Rimske Toplice, Rove, Rožni Vrh, Runtole, Rupe, Sedraž, Selce, Selo nad Laškim, Senožete, Šentjanž nad Štorami, Šentjungert, Šentrupert, Sevce, Širje, Škofce, Škofja vas, Slance, Slatina v Rožni dolini, Slivno, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni dolini, Šmihel, Šmiklavž pri Škofji vasi, Šmohor, Socka, Spodnja Rečica, Stopce, Štore, Straža pri Dolu, Straža pri Novi Cerkvi, Stražica, Strensko, Strmca, Suhadol, Svetina, Svetli Dol, Teharje, Tevče, Tomaž nad Vojnikom, Tovsto, Tremerje, Trnov Hrib, Trnovlje pri Celju, Trnovlje pri Socki, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat, Velika Raven, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Veliko Širje, Verpete, Vine, Višnja vas, Vizore, Vodiško, Vojnik, Vrh nad Laškim, Vrhe, Zabrež, Zabukovje, Začret, Zadobrova, Želče, Žepina, Zgornja Rečica, Zidani Most, Žigon, Zlateče, Zvodno