Decrease text Increase text

LAG details

Poland
L-PL001-132
Korona Północnego Krakowa
Raciborowice 126
32-091
Michałowice
PIOTR ADAMCZUK
+ 48 12 3464284
+ 48 12 3464312
Polish
Valorisation of natural and cultural resources, Improvement of standard of living including employment.
463.071931
7
Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki