Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-004
Haloze
Cirkulane 56
2282
Cirkulane
Jernej Golc
+ 386 2 79 53 200
Croatian, Slovene, German, English
317.288518
107
Barislovci, Belavšek, Belski Vrh, Berinjak, Bolečka vas, Breg, Brezovec, Čermožiše, Cirkulane, Cunkovci, Dežno pri Podlehniku, Dobrina, Doklece, Dol pri Stopercah, Dolane, Dolena, Dravci, Dravinjski Vrh, Drenovec, Formin, Gajevci, Gorca, Gorenjski Vrh, Goričak, Gorišnica, Gradišča, Gradišče, Grdina, Gruškovec, Hrastovec, Jablovec, Janški Vrh, Jelovice, Jurovci, Kočice, Korenjak, Koritno, Kozminci, Kupčinji Vrh, Lancova vas, Lešje, Ljubstava, Ložina, Majski Vrh, Majšperk, Mala Varnica, Mala vas, Mali okič, Medribnik, Medvedce, Meje, Moškanjci, Muretinci, Nadole, Naraplje, Paradiž, Pestike, Placerovci, Planjsko, Pobrežje, Podlehnik, Podlože, Pohorje, Popovci, Preša, Pristava, Ptujska Gora, Repišče, Rodni Vrh, Sedlašek, Sela, Sestrže, Sitež, Skorišnjak, Skrblje, Slape, Slatina, Soviče, Spodnja Sveča, Spodnje Gruškovje, Spodnji Leskovec, Stanečka vas, Stanošina, Stogovci, Stoperce, Strajna, Strmec pri Leskovcu, Šturmovci, Tibolci, Trdobojci, Trnovec, Tržec, Turški Vrh, Vareja, Velika Varnica, Veliki Okič, Veliki Vrh, Videm pri Ptuju, Zagojiči, Zakl, Zamušani, Zavrč, Žetale, Zgornja Pristava, Zgornja Sveča, Zgornje Gruškovje, Zgornji Leskovec
21.000