Decrease text Increase text

LAG details

Greece
L-GR001-019
DEVELOPMENT AGENCY OF EVROS S.A.
Provatonas
680 03
Evros
KONSTANTINOS KOUZOUKOS
+302554041800
+302554020090
Greek, Spanish, English, French
Nature, Tourism, Sustainable development
2723.408683
7
Alexandroypolis, Feron, Orfea, Samothrakis, Soyflioy, Traianoypolis, Tycheroy