Decrease text Increase text

LAG details

Poland
L-PL001-221
N.A.R.E.W Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4
18-106
Turośń Kościelna
ANDRZEJ JURCZAK
+ 48 85 6505104
+ 48 85 6505104
Polish
1311.134064
9
Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Łapy