Decrease text Increase text

LAG details

Poland
L-PL001-218
Fundacja Biebrzańska
Plac Kościuszki 21
Plac Kościuszki 21
16-150
Suchowola
MIROSŁAW LECH
+ 48 85 712 83 07
+ 48 85 712 83 07
Polish
High standard of living of rural inhabitants. Diversification of economic activities and increase in non-agricultural job market.
2746.415968
12
Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne