Decrease text Increase text

LAG details

Poland
L-PL001-265
Dorzecze Wisły
ul. Ruszczańska 27/110
28-230
Połaniec
ANETA MATUSIEWICZ
+48 15 865 02 16
+48 15 865 02 16
Polish
Recreation, integration and development of the inhabitants of the area. The increase of quality cultural offer in the area.
550.116173
6
Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Tuczępy, Łubnice