Decrease text Increase text

LAG details

Romania
L-RO001-070
Vedea-Găvanu-Burdea
Str. Primăriei nr.6
237281
Sat Ghimpeţeni
MARIA BĂLAN
+40249485441
828.11797
16
Coteana, Crâmpoia, Dobroteşti, Ghimpeţeni, Izvoarele, Mărunţei, Mihăeşti, Movileni, Nicolae Titulescu, Radomireşti, Schitu, Seaca, Şerbăneşti, Stoicăneşti, Vâlcele, Văleni