Decrease text Increase text

LAG details

Romania
L-RO001-069
Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Cloşani
Str. Principală
Sat Hălânga
Comuna Izvorul Bărzii
LIDIA ŞIŞU
1536.254804
21
Baia de Aramă, Bala, Balta, Bâlvăneşti, Broşteni, Căzăneşti, Cireşu, Corcova, Floreşti, Godeanu, Husnicioara, Ilovăţ, Iloviţa, Isverna, Izvoru Bârzii, Malovăţ, Obârşia-Cloşani, Podeni, Ponoarele, Şişeşti, Şovarna