Decrease text Increase text

LAG details

Romania
L-RO001-050
Grupul de Acţiune Locală Bucegi - Leaota
Str. Principală nr. 200
Sat Buciumeni
137065
Comuna Buciumeni
ION PAVEL
510.251479
7
Bezdead, Buciumeni, Fieni, Moroeni, Moţăieni, Pietroşiţa, Runcu