Decrease text Increase text

LAG details

Romania
L-RO001-019
Valea Trotuşului- Bacau
Str. Principală
Sat Negoieşti
607605
Comuna Ştefan cel Mare
CARMEN LITOI
40748025303
988.440201
12
Bârsăneşti, Buciumi, Căiuţi, Caşin, Coţofăneşti, Gura Văii, Helegiu, Mănăstirea Caşin, Soveja, Ştefan cel Mare, Târgu Trotuş, Urecheşti