Decrease text Increase text

LAG details

Romania
L-RO001-014
Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţen
Str. Principală nr. 168
547235
Fîntănele
SANDOR DOSA
445.834358
8
Bălăuşeri, Chibed, Fântânele, Ghindari, Neaua, Sângeorgiu de Pădure, Sărăţeni, Veţca