Decrease text Increase text

LAG details

Slovakia
L-SK001-029
Agroprameň
Pavel Kóna
183.095718
14
Blahová, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov, Michal na Ostrove, Mierovo, Oľdza, Potônske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka, Vojka nad Dunajom