Decrease text Increase text

LAG details

Romania
L-RO001-144
Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru
---
999999
---
Radu Cristea
+40