Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

ENRD Spotkania

Ósme posiedzenie KSOW

25–26 marca 2010 r., Rzym, Włochy

- Porządek obrad [ PDF ]

- Podsumowanie posiedzenia [ PDF ]

Ogólne aktualności ENRD

 • Aktualizacja danych dotyczących działalności ENRD
  Pascale Van Doren, Punkt Kontaktowy ENRD [ PDF ]

Inicjatywy tematyczne KSOW w ENRD – równoległe sesje warsztatowe:

Warsztaty: Rolnictwo społeczne – włoska KSOW/Punkt Kontaktowy ENRD

 • Wprowadzenie do inicjatywy tematycznej w zakresie rolnictwa społecznego
  Mara Lai, Punkt Kontaktowy ENRD [ PDF ]

Warsztaty: Polityka leśna – włoska KSOW/Punkt Kontaktowy ENRD

 • Wprowadzenie do inicjatywy tematycznej KSOW w zakresie leśnictwa
  Fabio Cossu, Punkt Kontaktowy ENRD [ PDF ]
 • Prezentacja wstępnych wyników przeglądu PROW
  Clunie Keenleyside, Punkt Kontaktowy ENRD [ PDF ]
 • Omówienie zagadnień oraz proponowanego podejścia i metod [ PDF ]

Warsztaty: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – irlandzka KSOW/Punkt Kontaktowy ENRD

 • Wprowadzenie do inicjatywy tematycznej KSOW w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
  Mark Redman, Punkt Kontaktowy ENRD [ PDF ]
 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich: kontekst ekonomiczny i polityczny – doświadczenia Irlandii
  Paul Keating, irlandzka KSOW [ PDF ]
 • Fundusze gwarancyjne w rozwoju obszarów wiejskich
  Giorgio Venceslai, włoska KSOW [ PDF ]
 • Tworzenie planu biznesowego w sieci
  Roberto D’Auria i Pasquale Costantino, włoska KSOW [ PDF ]

Warsztaty: Inicjatywa pilotażowa PIKSE / odpowiednie doświadczenie – Punkt Kontaktowy ENRD

 • Aktualne informacje o postępach i wstępnych wynikach uzyskanych w pierwszych studiach przypadku
  Adrian Neal, Punkt Kontaktowy ENRD [ PDF ]

Forum KSOW

 • Opracowanie wspólnego podejścia w celu rozszerzenia i usystematyzowania narzędzia informacyjnego KSOW
  Pascale Van Doren, Punkt Kontaktowy ENRD [ PDF ]
 • Bieżąca działalność KSOW – prezentacja walońskiej KSOW (Belgia)
  Cécile Schalenbourg, walońska KSOW (Belgia) [ PDF ]
 • Bieżąca działalność KSOW – prezentacja duńskiej KSOW
  Merete Jeppesen, duńska KSOW [ PDF ]
 • Bieżąca działalność KSOW – prezentacja węgierskiej KSOW
  Péter Tóth, węgierska KSOW [ PDF ]
 • Wstępna dyskusja na temat monitorowania sieci
  Mark Redman, Punkt Kontaktowy ENRD [ PDF ]

Najbliższe działania

 • następnie: Dziewiąte posiedzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na Malcie, wpołączeniu z sesją spotkań międzynarodowych, czerwiec 2010 r.
  Daniel Grima, maltańska KSOW [ PDF ]