Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

ENRD Spotkania

16. posiedzenie KSOW

18 – 19 października, Nikozja, Cypr

Materiały wprowadzające

18 – 19 października 2012, Nikozja Cypr

 • Porządek obrad [PDF ]
 • Podsumowanie obrad [ ]

Wprowadzenie do spotkania

 • Przemówienie powitalne pani Androula Georgiou, Dyrektor w Departamencie Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska Cypru [PDF ]

Planowanie, monitoring i ocena przyszłych krajowych sieci obszarów wiejskich

 • Kluczowe elementy krajowych sieci obszarów wiejskich i tworzenia systemów sieci w odniesieniu do:
  • Strategii realizacji i monitoringu - Michael Gregory (PK ENRD) [Prezi]
  • Oceny - Angelos Sanopoulos (EENRD) [PDF ]
 • Rezultaty działań grup roboczych:
  • Grupa robocza A: Strategia realizacji działań sieci [PDF ]
  • Grupa robocza B: Monitoring i ocena KSOW [PDF ]
  • Grupa robocza C: Identyfikacja kluczowych obszarów działań KSOW [PDF ]

Znaczenie komunikacji jako narzędzi dla efektywnego działania sieci

 • Tworzenie grupy KSOW ds. komunikacji oraz wkład KSOW w powstanie Portalu komunikowania o rozwoju obszarów wiejskich ENRD - Adrian Neal i Amalia Ripea (PK ENRD) [PDF ]
 • Przykłady narzędzi komunikacyjnych z różnych krajów członkowskich:
  • Materiały audiowizualne [PDF ]
  • Narzędzia internetowe [PDF ]
  • Publikacje [PDF ]
  • Kampanie i wydarzenia [PDF ]

Przyszłe działania KSOW

 • Ocena potrzeb KSOW w zakresie szkoleń - Marina Brakalova (PK ENRD) [PDF ]
 • 17. posiedzenie KSOW - Beata Allen i Jessica Hagård, szwedzka KSOW [PDF ]

Wizyta studyjna

 • Program wyjazdu [PDF ]
 • Prezentacja centrum edukacji ekologicznej Skarinou (LGD z Larnaka) [PDF ]

Album fotograficzny