Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

ENRD Spotkania

11te Spotkanie Krajowych Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich

27 Kwietnia 2011, Bad Schandau, Niemcy

 • Program spotkania [ PDF ]
 • Podsumowanie spotkania [ PDF ]

Baza danych projektów rozwoju obszarów wiejskich ENRD

 • Wprowadzenie do bazy danych projektów rozwoju obszarów wiejskich ENRD
  Luca Arnaudo (Punkt Kontaktowy ENRD) [ PDF ]

Wzmacnianie inicjatywy tematycznej KSOW w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

 • Stan rzeczy
  Pascale Van Doren (Punkt Kontaktowy ENRD) [ PDF ]
 • Serwis Rural Gateway poświęcony obszarom wiejskim
  Judit Török (Punkt Kontaktowy ENRD) [ ZIP ]

  Materiały pomocnicze:

- Sprawozdanie podsumowujące rozwój inicjatywy tematycznej KSOW w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich [ PDF ]

 • Niektóre proponowane obszary/działania w ramach współpracy:

  • Powstające sektory lokalnej gospodarki:
   Christophe Buffet (francuska KSOW) [ PDF ]

   Materiały pomocnicze:
  • - Wkład francuskiej KSOW w warsztaty na temat „krótkiego łańcucha dostaw” [ PDF ]
   - CWkład włoskiej KSOW w warsztaty na temat „krótkiego łańcucha dostaw” [ PDF ]

  • Społeczne aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
   Cécile Schalenbourg (Belgia–Walonia) [ PDF ]

   Materiały pomocnicze:
  • - Wkład belgijskiej walońskiej KSOW w warsztaty na temat „przedsiębiorczości społecznej” [ PDF ]

oraz Riccardo Passero (włoska KSOW) [ PDF ]

Materiały pomocnicze: Wkład włoskiej KSOW w warsztaty na temat „przedsiębiorczości społecznej”:

  - Doświadczenia Krajowego Obserwatorium w dziedzinie Przedsiębiorczości i Pracy Kobiet w Rolnictwie (ONILFA); [ PDF ]
  - Propozycja dotycząca „innowacyjnych praktyk w rolnictwie”; [ PDF ]
  - Propozycja dotycząca „filmu o młodych rolnikach”. [ PDF ]

 • Przełamywanie przeszkód dla przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
  Thomas Norrby (szwedzka KSOW) [ PDF ]

  Materiały pomocnicze:
 • - Wkład szwedzkiej KSOW w warsztaty na temat „lokalnego finansowania” [ PDF ]

Monitorowanie i ocena tworzenia sieci kontaktów

 • Przegląd wyników oceny okresowej dotyczącej KSOW oraz prezentacja zestawu narzędzi samooceny dla KSOW
  Mark Redman (Punkt Kontaktowy ENRD) [ PDF ]

Możliwe przyszłe wspólne działania ENRD i KSOW

 • Proces konsultacyjny i pierwsze pomysły na czwarty rok
  Adrian Neal (Punkt Kontaktowy ENRD) [ PDF ]